De jaarlijkse aangifte, de meest bekende aftrekposten privé

De belastingaangifte, iets dat jaarlijks weer terug komt. Natuurlijk kun je de belasting gewoon invullen en de aftrekposten overslaan, maar waarom zou je dat doen? Met het invullen van de aftrekposten kun je mogelijk meer geld terug krijgen of je kunt er juist minder door terug hoeven betalen. Het heeft dan ook altijd zin om de aftrekposten in te vullen. Maar welke aftrekposten zijn er dan allemaal als je als particulier je belastingaangifte gaat doen?

Welke aftrekposten zijn er allemaal?

Als je aftrekposten in wil vullen bij je belastingaangifte is het belangrijk dat je weet welke aftrekposten er allemaal zijn. Dit zijn de aftrekposten die er zijn:

●       Ziektekosten

●       Studiekosten

●       Reiskosten

●       Hypotheekrente

●       Giften

●       Partneralimentatie

●       Lijfrente

Het aftrekken van giften

Als je een gift doet aan een kerk of een goed doel, dan zou je deze ook af kunnen trekken. Het is alleen wel zo dat het een bewezen gift moet zijn. Je moet dan een betaalbewijs hebben van de gift die je gedaan hebt.

Giften die je in een collectezak of collectebus doet met contant geld zijn uitgesloten van de aftrekpost. Het moet een gift zijn die via een QR code of via de pin gedaan is om hem te kunnen gebruiken als aftrekpost. Je moet dan ook kunnen bewijzen dat je de gift gedaan hebt als de belastingdienst daarom vraagt.

Het aftrekken van reiskosten van het woon-werkverkeer

Als je met het openbaar vervoer naar je werk toe gaat en je krijgt geen reiskosten vergoeding van je werkgever, dan kun je deze reiskosten als aftrekpost gebruiken. Het enige waar je wel rekening mee moet houden is dat het alleen toegestaan is als de reisafstand 10 kilometer of meer is geweest.

Studiekosten als aftrekpost

Studiekosten die je maak om je kennis paraat te houden van het beroep dat je uitoefent kun je aftrekken. Ook de kosten die je zou maken om je om te scholen naar een nieuw beroep kun je aftrekken van de belasting. Hier zitten wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden waar je aan moet voldoen zijn:

●       Je betaalt de cursus helemaal zelf

●       De kosten van de studie liggen hoger dan 250 euro, de eerste 250 euro vallen niet onder de aftrekpost

●       Alleen examengelden en collegegelden kun je aftrekken van de belasting

●       Je studie heeft betrekking op het werk dat je gaat doen

●       Je hebt geen recht op enige vorm van financiering vanuit de overheid