Als zzp’er vrijgesteld van btw, wat houdt dat in?

Ook als ZZP’er heb je te maken met de BTW afdracht. Voor bijna ieder beroep wordt er omzetbelasting berekend. Deze moet uiteindelijk worden afgedragen aan de overheid. Op alle zakelijke kosten kun je bij de BTW aangifte ook de kosten terugvragen wanneer je de aangifte omzetbelasting gaat doen. Als ZZP’er kun je vrijstelling krijgen van het betalen van omzetbelasting. Maar wat houdt dat precies in? Wanneer kun je gebruik maken van deze vrijstellingsregeling?

Wanneer ben je BTW plichtig?

De belastingdienst bepaalt wanneer jij BTW plichtig bent. Als je je als bedrijf hebt aangemeld zal de belastingdienst je laten weten of je BTW plichtig bent en ik welk tarief je komt te vallen. Het kan ook heel goed zijn dat je wel BTW af moet dragen, maar niet over de inkomensbelasting. Hierover zal de belastingdienst je informeren.

In welke gevallen kun je vrijstelling van de BTW krijgen?

Een aantal goederen of diensten zijn uitgesloten voor het doen van de BTW aangifte. Als dit het geval is, dan hoef je geen BTW te berekenen, maar dan mag je deze ook niet als aftrekpost bij de belastingaangifte gebruiken.

Dat zou natuurlijk niet helemaal eerlijk zijn als je dat wel zou doorberekenen zonder dat je daar zelf kosten aan hebt gehad. Wanneer je dit wel zou dopen, dan is dit zelfs strafbaar. Als de belastingdienst dit ziet kun je een flinke boete verwachten.

Als je het hebt over posten die vrijgesteld zijn van BTW aftrek dan kun je denken aan het grootste deel van het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang, verzekeringen, financiële diensten en de sociaal-culturele instellingen.

Wanneer moet je BTW aangifte doen als je niet vrijgesteld bent?

De meeste zzp’ers kunnen een keer in het kwartaal hun aangifte doen als ze buiten de vrijstelling vallen. In sommige gevallen moet dit maandelijks of jaarlijks gedaan worden. Dit wordt door de belastingdienst besloten en is afhankelijk van het bedrag dat je gemiddeld aan de belastingdienst af zou moeten dragen.

Hoe werkt de vooraftrek van de BTW?

Als ondernemer mag je de BTW op goederen en diensten aftrekken. Je moet dan wel de goederen of diensten voor zakelijk gebruik hebben ingekocht. As jij dan iets hebt aangeschaft en daar is BTW over berekend dan kun je deze aftrekken van de BTW die je zelf hebt doorberekend.

Ook wanneer je voor zakelijke doeleinden een dienst inhuurt kun je gebruik maken van de vooraftrek. Je moet alleen wel aan kunnen tonen dat de dienst zakelijk gerelateerd is geweest om deze als geldige aftrekpost te kunnen gebruiken.