Over ons

Stop Belastingparadijs NL is een initiatief van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties in aanloop naar de coalitieonderhandelingen. Het doel van onze campagne is om een einde te maken aan belastingparadijs Nederland. We hopen zo veel mogelijk partijen ons pamflet te laten ondertekenen.

Voor vragen, mail naar: A.Merkies@TaxJustice.nl

Ondersteunende organisaties

Tax Justice Nederland

Tax Justice Nederland is een netwerk van negen Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van belastingen. Het zet zich in voor een mondiaal eerlijk belastingsysteem en pleit voor meer transparantie van bedrijven en overheden.

Oxfam Novib

Wij zijn een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede en onrecht verslaan. In 93 landen pakken wij de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Samen verslaan we armoede.

FNV

De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Met bijna 1 miljoen leden, jong en oud, zijn wij de grootste vakbond van Nederland. Werk jij, zoek je werk, heb je een uitkering of ben je met pensioen? Dan zijn wij er mét jou vóór jou.

Paul Tang

Europarlementariër en voorzitter van belastingcommissie in het Europees Parlement. Tang promoveerde in de economie en werkte bij het CPB, voordat hij Kamerlid werd namens de PvdA.

ActionAid

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Both ENDS

Both ENDS versterkt wereldwijd maatschappelijke organisaties zodat ze zeggenschap krijgen over beslissingen en activiteiten die van invloed zijn op de rechten van mensen en op het milieu. Zo werken we aan een samenleving die ecosystemen beschermt en stimuleert, en tegelijkertijd alle mensenrechten respecteert, inclusief het recht op water, voedsel en een veilige leefomgeving. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

SOMO

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum, zonder winstoogmerk, gericht op multinationals.

TNI

The Transnational Institute (TNI) is an international research and advocacy institute committed to building a just, democratic and sustainable planet. For more than 40 years, TNI has served as a unique nexus between social movements, engaged scholars and policy makers.